Maurice Duruflé

UBI CARITAS

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum congregamur:
Ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul quoque cum beatis videamus,
Glorianter vultum tuum, Christe Deus:
Gaudium quod est immensum, atque probum,
Saecula per infinita saeculorum.
Amen.    

Where charity and love are, God is there.
Christ's love has gathered us into one.
Let us rejoice and be pleased in Him.
Let us fear, and let us love the living God.
And may we love each other with a sincere heart.

Where charity and love are, God is there.
As we are gathered into one body,
Beware, lest we be divided in mind.
Let evil impulses stop, let controversy cease,

And may Christ our God be in our midst.
Where charity and love are, God is there.
And may we with the saints also,
See Thy face in glory, O Christ our God:
The joy that is immense and good,
Unto the ages through infinite ages. Amen.

TOTA PULCHRA ES
Tóta púlchra es, María, et mácula originális non est in te.
Vestiméntum túum cándidum quasi nix, et fácies túa sicut sol.
 Tóta púlchra es, María, et mácula originális non est in te.
Tu glória Jerúsalem, tu laetítia Israel, tu honorificéntia pópuli nóstri.
Tóta púlchra es, María.

Thou art all beauty, O Mary. And the stain of original sin is not in
thee. Your vestments are as white as snow, And your face is like the
sun. Thou art all beauty, O Mary. And the stain of original sin is not
in thee. You are the glory of Jerusalem, You are the joy of Israel, You
are the honor of all people. Thou art all beauty, O Mary

Du er al skønhed, Maria, og den oprindelige plet af synd er ikke i dig.
Dit tøj er hvidt som sne, og dit ansigt er som solen.
Du er al skønhed, Maria, og den oprindelige plet af synd er ikke i dig
Du er herligheden af Jerusalem, du er glæden af Israel, du er æren af vort folk.
Du er al skønhed, Maria.

TU ES PETRUS
Tu es Pétrus, et super hanc pétram edificábo ecclésiam méam.

Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, Mattæus 16, 17-19

TANTUM ERGO
Tantum ergo er begyndelsesordene til de to sidste vers af Pange Lingua – en middelalderlatinsk hymne antageligt skrevet af Thomas Aquinas (1225-1274)

Tántum érgo sacraméntum venerémur cérnui, et antíquum documéntum; nóvo
cédat rítui, praéstet fídes suppleméntum sénsuum deféctui.

Genitóri genitóque laus et jubilátio, sálus, hónor, vírtus quóque; sit et
benedíctio, procedénti ab utróque cómpar sit laudátio. Amen.

Lad os derfor bøje os dybt i ærefrygt for så stort et sakramente, og den gamle pagt skal vige for det nye offer; troen hjælper os, hvor sanserne svigter.
Faderen og Sønnen og Ham, der udgår fra dem begge, være lov og pris og magt og velsignelse. Amen.

Denne hjemmeside benytter cookies for bl.a. at kunne forbedre oplevelsen på hjemmesiden. En cookie er en uskadelig lille fil, der gemmes på din computer. For at komme videre på hjemmesiden bedes du acceptere denne hjemmesides brug af cookies.

  Jeg accepterer brugen af cookies på denne side.
EU Cookie Directive Module Information